Alt om vårt arbeid med ensjøveien 23b

Prosjektoppdatering februar 2023

fra styringruppeleder

Kjære alle sammen!

Prosjektet er i gang igjen – og vi går inn i en spennende fase 2.

Etter av byrådet før jul ga klarsignal til at Frelsesarmeen får dispensasjon for reguleringsplan på Ensjøveien 23, er vi nå for fullt i gang med ordinær prosjektering saksbehandling.

Vi går nå inn i en spennende, viktig og avgjørende fase i detaljprosjektering med mye som skal på plass. Spaden skal i jorda allerede til sommeren, og slik tidslinjen ser ut nå vil det være mulig med innflytting på vinteren 2025.

Lederrådet har vedtatt et oppdatert prosjektdirektiv for å ruste oss for neste fase. Det medfører noen forenklinger og noen tydeliggjøringer av mandat.

Sammen med meg i prosjektledelsen har jeg nestleder og forvaltningssjef Lise O. Luther, daglig leder i FEAS Frode Åsenden og seniorrådgiver Ingunn Soot i First Mover Group. Sammen med den øvrige styringsgruppa og alle deltagerne i delprosjektene skal vi nå sammen forsøke å skape gode prosesser og gode resultater. Det er krevende, for det er mange store og små detaljer som skal på plass. Det utfordrer oss alle til å holde fokus på det vesentlige, og bidra med hver vår kompetanse og kapasitet på en konstruktiv måte.

Det er lagt opp til månedlige styringsgruppemøter med forutgående møter blant delprosjektlederne, i koordineringsgruppa. Prosjektet rapporterer også månedlig til lederrådet som er prosjekteier.

Som dere ser, har En23-portalen fått en oppfriskning og kommet inn på frelsesarmeen.no. Her vil du finne den sist oppdaterte informasjonen om prosjektet.

Med vennlig hilsen
Geir Smith-Solevåg
Styringsgruppeleder / Kommunikasjonssjef