Ensjoveien 23B plantegning 1
Alt om vårt arbeid med ensjøveien 23b

Prosjektoppdatering

– fra leder for styringsgruppen, 25. oktober 2022.

Kjære alle som er interessert i E23B-prosjektet,

Høsten er over oss, og arbeidet er inne i nok en spennende fase. Riktignok har det tatt lenger tid enn vi håpet å få en politisk avklaring, men det er fortsatt viktige interne avklaringer og prosesser på gang. Vi merker oss at det er en positiv utålmodighet i prosjektet til å komme videre. Det lover jo godt for engasjementet i det endelige resultatet. Det betyr at det på flere områder er jobbet allerede med ting som egentlig først landes litt lenger frem i tidslinjen. Så har vi også noen områder hvor vi ligger litt bak. Men sett i fugleperspektiv er framdriften på de store linjene god.

Her kommer en oppdatering på de store postene akkurat nå.

  • Klagesaken vår ligger fortsatt til administrativ behandling på Oslo rådhus. Det er mange slike klagesaker for tiden, og det gjør at vi også rett og slett ligger i kø. Vi visste at vi ikke lå på agendaen for august og september. Vi er ikke satt opp på oktobermøtet. Neste mulighet er ett av de tre møtene i november.
  • For at vi skal være klare til å «sette spaden i jorda» når vedtaket kommer, er det fortsatt viktige oppgaver som gjenstår. Vi har nå vært igjennom en prosess rundt arealfordeling i eksisterende og ny bygningsmasse. Over sommeren var det en høring, og prosjektledelsen og arbeidsgruppelederne har vært samlet for å lage en innstilling til styringsgruppa basert på høringsinnspillene.
  • Styringsgruppa har nå enstemmig vedtatt arealfordelingen, som skjematisk kan fremstilles slik:
Ensjoveien 23B Bilde tre
  • Nå som dette er klart, går vi inn i en viktig fase med detaljering. Det er da de ulike delene av bygget skal få sin utforming med interiørarkitekter. Det er allerede laget endel ideskisser for deler av bygget for å beskrive mulighetsrommet og hva det er mulig å få plass til på de ulike arealene. Dette har vært viktig for at vi skulle kunne lande arealfordelingen. Men det er i den neste fasen nå at selve detaljeringen går i gang. Det vil bli jobbet etasjevis både i eksisterende og ny bygningsmasse sammen med Ace interiørarkitekter, i dialog med brukerne av de ulike arealene.
  • Denne brukerinvolveringen er det neste som nå skjer, med plan om å lande et konsept for interiør medio april 2023. Dersom det blir politisk behandling innen årsskiftet, er de store milepælene byggestart av nybygget august 2023, rehabilitering eksisterende bygg august 2024 og innflytting januar 2025. For hver måned den politiske beslutningen blir forskjøvet, vil innflyttingsdato kunne forventes å bli forskjøvet tilsvarende.
Ensjøveien 23 B Bilde3

Bente Gundersen
Styringsgruppeleder / Sjefsekretær