Dette skjer hos Frelsesarmeen på Marvika

Her vil du finne info om vår aktiviteter

Januar:

Søndag 22.01 kl 11.00: Tom Jarle I Kristiansen deltar. Søndagsskole

Søndag 29.11 kl 11.00: Storsamling. Hornmusik og Søndagsskole

Mandag 28.11 kl 12.00: Hverdagsgudstjeneste

Gudstjeneste
22 januar