Julematutdeling i Kristiansand.

Bor du i Kristiansand, kan du få hjelp til jul.

I år trenger du ikke å komme å søke om julehjelp i forkant av utdeling. Vi deler primært ut mat og matkort og du kan registrere deg og din familie når du kommer for å hente. Det er ikke mulig å hente for andre husstander, så sant ikke dette er avtalt på forhånd. Har du ikke med nødvendig dokumentasjon når du henter, må du komme tilbake en annen dag. Du kan kun hente om du har et reelt behov for hjelp - lavinntekt som sosialstøndad, ledighetsstønad, avklaring, minstretrygd etc. Det blir kafè disse dagene, og du må regne med litt ventetid (inntil 1 time)

info juleutdeling