Foldede hender på et bord med lys og bibel -tatt ovenfra
Alt om vårt arbeid med kirke og nærmiljøsenter

Bibeltime/samtalemøte, Sandefjord

Velkommen til å samtale om Bibelens tekster!


KONTAKTINFO BIBELTIME/SAMTALEMØTE, SANDEFJORD


Frelsesarmeen, Sandefjord korps

Aagaards plass 3, Postboks 392, 3201 Sandefjord
Mobil: 41 32 44 41
Organisasjonsnr: 974 128 055
Bankkonto: 3000.32.22981
Vippsnr: 78338