Foldede hender på et bord med lys og bibel -tatt ovenfra
Alt om vårt arbeid med korps (nærmiljøkirker)

Bibeltime/samtalemøte, Sandefjord

Velkommen til å samtale om Bibelens tekster!

Vi møtes til skattejakt i Bibelen annenhver onsdag i oddetallsuker kl. 18.00. Hver samling varer rundt én time. Det er plass til mange rundt bordet, som er rammen om en spennende skattejakt!

Du kan gjerne ta kontakt med oss på e-post for mer info!


KONTAKTINFO BIBELTIME/SAMTALEMØTE, SANDEFJORD


Frelsesarmeen, Sandefjord korps

Aagaards plass 3, Postboks 392, 3201 Sandefjord
Mobil: 41 32 44 41
Organisasjonsnr: 974 128 055
Bankkonto: 3000.32.22981
Vippsnr: 78338