Gudstjeneste Asker Frelsesarmeen
Alt om vårt arbeid med korps (nærmiljøkirker)

Gudstjeneste, Asker

Vi inviterer deg til fellesskap, forkynnelse, lovsang og forbønn.

For oss er Gudstjenesten:

  • En plass der mennesker møtes til fellesskap med hverandre og Gud
  • En plass der du kan komme med livet ditt akkurat som det er, og vite at Gud gleder seg over å se akkurat deg
  • En plass for å dele tro, tvil og undring. Et sted der vi deler troen på Gud og Jesu Kristi oppstandelse
  • Et sted for trøst, å hente styrke, for helbredelse og for glede og framtidshåp


Vi deler lovsang og vitnesbyrd, og vi lytter til forkynnelse av Guds Ord. Fellesskapet er preget av omsorg og varme, og forbønnstjenesten er en naturlig del av gudstjenesten. Alle som ønsker det, er velkommen i fellesskapet vårt.

Etter hver gudstjeneste inviteres det til fellesskap rundt bordene med servering av kaffe og kaker.

Vi inviterer til søndagsskole parallelt med gudstjenesten annenhver søndag. Les mer om søndagsskole her.


KONTAKTINFO GUDSTJENESTE, ASKER