Gudstjeneste sandnes
Alt om vårt arbeid med korps (nærmiljøkirker)

Gudstjeneste, Sandnes

Frelsesarmeen Sandnes inviterer deg til Gudstjeneste hver søndag. Vi deler Guds ord, har lovsang og forbønn - i et fellesskap preget av omsorg og varme.

Hvordan er en Gudstjeneste hos oss?
Når du kommer til gudstjeneste på Frelsesarmeen møter du mennesker i alle generasjoner. Gudstjenestene våre er preget av deltakelse av både små og store og vi har mange sang- og musikkgrupper som er med. Vi deler lovsang og vitnesbyrd, og vi lytter til forkynnelse av Guds Ord. Fellesskapet er preget av omsorg og varme, og forbønnstjenesten er en naturlig del av gudstjenesten.

Alle som ønsker det er velkommen i fellesskapet vårt.

Vi feirer gudstjeneste hver søndag kl. 11.00. Da er det samtidig tilbud om søndagsskole. Siste søndag i måneden er søndagens møte kl. 19.00. Da har vi arrangementet "Hele menigheten synger" som er en sang- og musikkgudstjeneste.


KONTAKTINFO GUDSTJENESTE, SANDNES