Damer i møtelokale i Frelsesarméuniform, smilende
Alt om vårt arbeid med korps (nærmiljøkirker)

Gudstjenester, Gjøvik

Alle er velkommen til å delta på våre samlinger hver uke!

Gudstjeneste
Hver søndag har vi gudstjeneste kl 17.00.

Vi håper å se deg!

Frelsesarmeen på Gjøvik og Toten sin Facebookside