Damer i møtelokale i Frelsesarméuniform, smilende
Alt om vårt arbeid med frelsesarmeens kirker og nærmiljøsentre

Gudstjenester, Gjøvik

Alle er velkommen til å delta på våre samlinger hver uke!