Damer i møtelokale i Frelsesarméuniform, smilende
Alt om vårt arbeid med kirke og nærmiljøsenter

Gudstjenester, Gjøvik

Alle er velkommen til å delta på våre samlinger hver uke!