Hjemforbundet
Alt om vårt arbeid med korps (nærmiljøkirker)

Hjemforbundet Arendal

Lunsj og andakt

Opprinnelig var dette et tilbud for hjemmeværende kvinner, et sted å treffe likesinnede, dele erfaringer og dele Guds ord. Nå er samlingene åpne for alle, vi har gjester og tema for hver samling, deler lunsj og et andaktsord. Første samling etter Koronatiden er onsdag 15.september.

Kontaktperson Kari Tellefsen, kari.tellefsen@frelsesarmeen.no tlf. 92202054