Oppslått bibel på et bord ute, sollys
Alt om vårt arbeid med korps (nærmiljøkirker)

Husgrupper, Sandefjord

Ønsker du å delta i et mindre fellesskap?

Husgruppene er som et lite felleskap midt i det store felleskapet, som er Frelsesarmeen Sandefjord. Vi ønsker å fokusere på "Gud inn i hverdagen". Husgruppene i Sandefjord korps består av 7–10 personer. Noen grupper møtes annenhver uke, andre en gang i måneden. Hver samling varer i 2–3 timer. Alle husgruppene i Sandefjord korps har disse tre punktene som utgangspunkt:

  • sosialt
  • bønn
  • samtale om tro

Er du interessert i å bli med i en husgruppe?
Kontakt John Lund på e-post


KONTAKTINFO HUSGRUPPER, SANDEFJORD


Frelsesarmeen, Sandefjord korps

Aagaards plass 3, Postboks 392, 3201 Sandefjord
Mobil: 41 32 44 41
Organisasjonsnr: 974 128 055
Bankkonto: 3000.32.22981
Vippsnr: 78338