Oppslått bibel på et bord ute, sollys
Alt om vårt arbeid med kirke og nærmiljøsenter

Husgrupper, Sandefjord

Ønsker du å delta i et mindre fellesskap?


KONTAKTINFO HUSGRUPPER, SANDEFJORD


Frelsesarmeen, Sandefjord korps

Aagaards plass 3, Postboks 392, 3201 Sandefjord
Mobil: 41 32 44 41
Organisasjonsnr: 974 128 055
Bankkonto: 3000.32.22981
Vippsnr: 78338