Mat hjelp støtte omsorg Drammen
Alt om vårt arbeid med korps (nærmiljøkirker)

Mat, støtte og veiledning, Molde

Vi er her for deg om du har behov for omsorg og hjelp i en krevende fase av livet

Alle trenger vi hjelp i ulike faser av livet. Noen av oss opplever at livet farer ekstra hardt med oss - og kan trenge en utstrakt hånd i kortere eller lengre perioder.

Det er mange som kommer til oss fordi de av ulike grunner sliter økonomisk. Vi er vant til å møte mennesker i mange forskjellige livssituasjoner.

Vi møter rusmiddelavhengige, barnefamilier, enslige og eldre mennesker både fra Norge og andre land som ønsker å motta litt ekstra hjelp.

Vi er her for å hjelpe, vi ønsker å bidra - gjennom støtte i form av matposer, samtaler, veiledning, møteplasser eller opplevelser.

Ved krisesituasjoner er det mulig å gi ekstra støtte til konkrete utgifter.

Alle er velkomne til oss. Har du behov for å hente en matpose eller trenger annen hjelp, så vil vi gjerne snakke med deg og se på hvordan vi kan støtte deg til å få en bedre hverdag.

Vårt oppdrag er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering
– Frelsesarmeens internasjonale erklæring