Dame skriver på tavle
Alt om vårt arbeid med kirke og nærmiljøsenter

PULS - ditt værested

Alle er velkomne til PULS - et værested for å bli kjent med andre og å få nye opplevelser.


KONTAKTINFO PULS - DITT VÆRESTED


Frelsesarmeen, PULS ditt værested

Bakkegata 14, 2821 Gjøvik
Mobil: 40 91 20 50
Bankkonto: 3000.22.39201
Vippsnr: 79672