Dame skriver på tavle
Alt om vårt arbeid med korps (nærmiljøkirker)

PULS - ditt værested

Alle er velkomne til PULS - et værested for å bli kjent med andre og å få nye opplevelser.

Alle, uavhengig av sosial status, etnisitet, religion, funksjonshemming, kjønn, alder eller seksuell orientering, skal kunne føle seg hjemme på PULS.

Hovedmålgruppe for arbeidstreningen er mennesker som faller utenfor arbeidslivet på grunn av psykosomatiske eller språklige utfordringer. PULS retter seg særlig mot mennesker som er ensomme, innvandrere og personer med en åndelig lengsel.

Klikk her for vår Facebookside

Livsglede og mestring

Målet er å legge til rette for livsbetingelser som gir mulighet for utfoldelse, sosiale relasjoner, sanseopplevelser, livsglede og mestring.

Det handler om å bli kjent med andre og spille på de mulighetene en selv har for å oppleve livet mer meningsfullt. Prosjektet bygger hovedsakelig på frivillige medarbeidere og arbeidstrening.

Kafé med hvilepuls

I kafeen lages all mat fra bunnen av, og vi prøver så langt det er mulig å bruke lokale råvarer. I 2016 ble vi kåret til årets glutenfrie bedrift.

Vi ønsker å la alle mennesker få erfare og kjenne at de er verdifulle akkurat for den de er, ved å formidle at verdien ved å være, er viktigere enn hva du gjør eller ikke gjør. Her er et værested med hvilepuls og god plass, hvor alle kan føle seg inkludert og få kjenne at det er et fint sted å bare være.


KONTAKTINFO PULS - DITT VÆRESTED


Frelsesarmeen, PULS ditt værested

Ringveien 8b, 2816 Gjøvik
Mobil: 40 91 20 50
Bankkonto: 3000.22.39201
Vippsnr: 79672

RELATERTE SAKER