Nærmiljø sammen 0047 beh
Alt om vårt arbeid med kirke og nærmiljøsenter

Samtalegrupper

Bli med på en åpen samtalegruppe med bibelundervisning, samtale og lovsang.


KONTAKTINFO SAMTALEGRUPPER


Frelsesarmeen, Grünerløkka korps

Nordre gate 25, 0551 Oslo
Telefon: 22 35 53 75
Organisasjonsnr: 974 127 792
Bankkonto: 3000.30.66084
Vippsnr: 78267