Nærmiljø sammen 0047 beh
Alt om vårt arbeid med korps (nærmiljøkirker)

Samtalegrupper

Bli med på en åpen samtalegruppe med bibelundervisning, samtale og lovsang.

Oslo 3. korps - Tro og tilhørighet
Gruppa er åpen for alle - det er ikke påmelding, og du kan komme en gang, flere ganger eller alle ganger! Samlingene holdes annenhver mandag fra klokken 18.30 til 20.30.

Om du har spørsmål, kan du ta kontakt med korpset (tlf. 22 35 53 75 eller e-post: oslo3@frelsesarmeen.no) eller Lise O. Luther (tlf. 402 47 738).

Templet korps (Oslo) - Samtalegruppa
Vi møtes annenhver onsdag klokken 17.30. Samtaler om troen og livet, i samarbeid med Fyrlyset.

Sagene korps - Middag og bibel
Hver onsdag møtes vi klokken 18.00 for å spise mat sammen, og dele noen tanker over en bibeltekst.

Majorstua korps - Tro&Liv
En onsdag/måned klokken 11.00. Åpen samtalegruppe hvor vi leser en bibeltekst og har samtaler omkring teksten og våre livserfaringer.


KONTAKTINFO SAMTALEGRUPPER