Fredrikstad korps

Fortsatt redusert virksomhet

Gudstjenester og forbønn

Møtevirksomheten er inntil videre redusert og annonseres ikke i avisen. Ta kontakt med korpslederne for å få informasjon om møtepunktene og påmelding. Ta også kontakt hvis vi skal be for deg!

Matutdeling

Ta kontakt med korpslederne for informasjon om matutdeling og annet.

Foto av Frelsesarmeens menighetslokale i Fredrikstad
Velkommen til oss i vårt lokale i Farmanns gate!

ARTIKLER FRA FREDRIKSTAD KORPSKONTAKTINFO