Fredrikstad korps

Vi ønsker deg en fredfull jul og et godt nytt år!

Julekrybbe
Gjeterne hadde hørt fra englene,
nå kom de for å se frelseren som var blitt født

Frykt ikke!

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: "Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. (Lukas 2, 8-11 - Bibel 2011)

Dette året er vår verden blitt rystet av et lite usynlig virus som har spredd seg i stor fart over hele kloden. Det har ført til lidelser og sorg på grunn av sykdommen det fører til. Dessuten har forsøkene på å begrense smitten ført med seg store økonomiske problemer for mange. Vi er også blitt mer isolert fra hverandre og vi kan kjenne på angst og uro.

Den kristne julefeiringen markerer at Jesus Guds Sønn ble født. Gud ble menneske. Engler kom med budskap til menneskene om dette store underet. Når englene åpenbarte seg lød det først: «Frykt ikke!»

Jesus er ikke lenger et lite hjelpeløst barn i en krybbe. Han er nå opphøyd i himmelen og er Kongenes Konge og Herrenes Herre, men det største for deg og meg er at han er vår Frelser. Han har lovet å være med oss alle dager. Han gir fred i hjertet også i urolige tider.

Herren er nær alle som kaller på ham, alle som kaller på ham i sannhet. (Salme 145,18 - Bibel 2011) Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. (Romerne 10,13 - Bibel 2011)

Jesus kommer til oss når vi for alvor kaller på ham. Han er den eneste som kan gi oss sann fred og trygghet i denne urolige verden som vi lever i.

Foto av Frelsesarmeens menighetslokale i Fredrikstad
Velkommen til oss i vårt lokale i Farmanns gate!

ARTIKLER FRA FREDRIKSTAD KORPSKONTAKTINFO