Larvik korps, Frelsesarmeens kirke og nærmiljøsenter

Alle er velkommen til å delta på aktiviteter hos oss!

Faste aktiviteter for Larvik korps

Mandag:

  • Kl.10-12 Frokost for rusgruppen
  • Kl.12.30-14.30 Matutdeling (en mandag i mnd, se egen liste)
  • Kl.19.00 Mannfolkprat (første mandag i måneden)

Onsdag:

  • Kl.18.00 Ukens fest

Torsdag:

  • Kl.10-12 Frokost for rusgruppen
  • Kl.12.30 Bønnemøte

Søndag:

  • Kl.11.00 Gudstjeneste andre søndag i måned
  • Kl.18.00 Lovsangsmøte siste søndag i måned

Denne uken

Onsdag kl.18.00

Ukens Fest!

Sang og musikk v/

Jan Grøtting Simonsen og Gunnar Uppstad

Torsdag kl.12.30

Bønnemøte!


Matudeling:

Vi har tilbud om matutdeling en mandag i måneden kl.12.30-14.30

Mandag 14. November

(NB! 14. November er frist for søke om hjelp til jul)

Mandag 28. November

Juleutdeling

Minner på om søknadsskjema til hjelp til jul. Om noen trenger hjelp og trenger å søke er skjema å få på Frelsesarmeen. Vi er på kontoret mandag og torsdag mellom kl. 10-12. Ta kontakt med oss om tidene er vanskelig. Dette er angående søknadsskjema. Fristen for å levere inn skjema er 14.november.

Tirsdag 13. Desember kl.12.00-14.30 (for de som har søkt før fristen)

Jelegrytevakt

Vi trenger hjelp til å hjelpe. Dermed står Frelsesarmeen med Julegryta i desember. Om du kunne tenke deg å hjelpe oss.

Ta kontakt med oss på tlf. 98401240 eller sende mail til larvik@frelsesarmeen.no


ARTIKLER FRA LARVIK KORPS, FRELSESARMEENS KIRKE OG NÆRMILJØSENTERKONTAKTINFO