Larvik korps

Alle er velkommen til å delta på aktiviteter hos oss!

Matutdeling

Vi har tilbud om matutdeling annenhver mandag kl.12.30-14.30

Datoer: 16.11, 30.11

Juleutdeling for de som har søkt tirsdag 15 desember fra kl.12-14

NB! Søknadsfrist for hjelp til jul 16. november

Faste aktiviteter for Larvik korps

Mandag:

  • Kl.10-12 Frokost for rusgruppen
  • Kl.12.30-14.30 Matutdeling (Ulike uker)
  • Kl.19.00 Mannfolkprat (første mandag i måneden)

Tirsdag:

  • Kl.18.00 Strikkekafé på Fretex (første tirsdag i måneden)

Onsdag:

  • Kl.18.00 Hverdagsgudstjenste (lik uke)

Torsdag:

  • Kl.10-12 Frokost for rusgruppen
  • Kl.12.30 Bønnemøte

Søndag:

  • Kl.11 Gudstjeneste (andre søndag i måneden)
  • Kl.18 Lovsangsmøte (fjerde søndag i måneden)

ARTIKLER FRA LARVIK KORPSKONTAKTINFO