Frelsesarmeen logo

Personvernerklæring

Denne personvernerlæringen handler om hvordan Frelsesarmeen samler inn og bruker personvernopplysninger som vi mottar fra brukere av våre nettsider. Med personvernopplysninger menes opplysninger som kan knyttes til privatpersoner.