Digital samling med FAbU: Rekruttere og bevare

FAbU inviterer til digital samling på Teams onsdag 21. september kl. 9.30-11.30 om hvordan vi kan rekruttere ungdom og voksne til lederoppgaver i FAbU-arbeidet som gjøres på korpsene (kirke og nærmiljøsentre) og hvordan vi bevarer dem.

Tema: Hvordan rekrutterer vi nye ledere og hvordan beholder vi dem?
Sist oppdatert:

Arbeidet vi driver er forskjellig; noen driver på små steder, andre i storbyer. Noen har nok av både økonomiske og menneskelige ressurser mens andre har lite og kanskje ikke så mange å samarbeide med.

Derfor blir det presentert noen universielle prinsipper som vi håper kan overføres til den virkeligheten du står i og inspirere til refleksjon over hvordan rekruttering og bevaring av ledere kan se ut hos deg.

Vi legger opp til samtale om strategi for ledertrening og kultur for mentorskap på korpsene samt helt konkrete tips til hvordan vi rekrutterer og beholder frivillige ledere.

Sted: Teams
Dato: Onsdag 21. september
Tid: Kl. 9.30-11.30

Bli med på samlingen her