Digital samling med FAbU: Rekruttere og bevare

FAbU inviterer til digital samling på Teams onsdag 21. september kl. 9.30-11.30 om hvordan vi kan rekruttere ungdom og voksne til lederoppgaver i FAbU-arbeidet som gjøres på korpsene (kirke og nærmiljøsentre) og hvordan vi bevarer dem.

Tema: Hvordan rekrutterer vi nye ledere og hvordan beholder vi dem?
Sist oppdatert: