Konflikthåndtering i Frelsesarmeen (Oslo)

Tema: Ulike tema innen konflikthåndtering spesielt tilrettelagt for ledere i Frelsesarmeen (alle enheter) men kan også være nyttig for den ansatte.
Sist oppdatert: