Pedalkraft Nordkapp - Lindesnes

Tema: Tradisjonen tro setter Pedalkraft-syklister seg på setet og sykler 2518 km fra nord til sør. I år mellom 1. - 30. juni.
Sist oppdatert: