Etisk råd

Etisk råd

Frelsesarmeens internasjonale etiske standpunkt blir nå gjort tilgjengelig på norsk.

Etisk råd for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene er opprettet for å drøfte etiske spørsmål, og legge til rette for samtale og refleksjon om etiske spørsmål i Frelsesarmeen, samt bidra til at Frelsesarmeens internasjonale etiske standpunkt er kjent og tilgjengelig på norsk. Frelsesarmeens ledelse, rådsmedlemmene selv, og andre med tilknytning til Frelsesarmeen kan etterspørre råd om tema som ønskes drøftet.

Nedenfor finner du lenker til de etiske standpunkt som til nå er oversatt til norsk.

Du finner alle internasjonale etiske standpunkt på engelsk og andre språk på det internasjonale hovedkvarterets hjemmeside.