50638351593 4407e5fe67 c

Heder til Julegryta

På Fundraisingkonferansen 5. mai ble det gode innsamlingsarbeidet i Norge hedret. Julegryta fikk prisen for årets kampanje.

Sist oppdatert:

Prisen deles ut av Fundraising Norge (tidligere Norges Innsamlingsråd) på deres årlige fundraisingkonferanse. Grunnet flere utsettelser av konferansen, var det julegrytekampanjen i 2020 – Utenfor. Sammen. – som fikk pris.

I tillegg til prisen for årets kampanje, deles det også ut pris til årets fundraiser. Denne gis til en person som har utmerket seg i sitt arbeid.

Prisen for årets frivillige innsamler gis til en person, gruppe, bedrift eller annet som har gjort en ekstraordinær innsats for en organisasjon eller sak.

Juryens begrunnelse – årets kampanje

Koronaåret 2020 var et krevende år for mange organisasjoner. Samtidig ga dette en mulighet for nye kampanjeelementer og for å teste nye konsepter.

Årets kampanje kan vise til en godt dokumentert kanalstrategi og evnen til å tenke nytt.

Organisasjonen fikk til en formidabel økning i resultatene, til tross for koronasituasjonen som gjorde det vanskelig å drive kampanjen slik den tradisjonelt gjennomføres.

Tradisjonen tro, leter mange nordmenn etter organisasjonens kjennemerke ved juletider hvert år. 2020 gjorde det ekstra vanskelig å nå ut til målgruppen, da vi alle måtte være hjemme og frivilligheten ble satt på pause.

Likevel evnet Årets kampanje å snu en 120 år gammel tradisjon. Vi i juryen er imponert over hvordan organisasjonen har klart å fornye seg i et krevende år. I tillegg til gode resultater på inntekter, har Årets kampanje også hatt en økning i medieoppslag som har fremmet organisasjonens arbeid.

Årets kampanje 2022 går til Julegryta av Frelsesarmeen.

Kriterier

Prisen for Årets kampanje deles ut til en ren innsamlingskampanje, et enkeltstående tiltak eller en integrert kampanje. Oppmerksomhetskampanjer uten innsamlingsmål vurderes ikke.

Prisen for Årets kampanje deles ut etter disse kriteriene:

  • Kampanjen skal ha gått året før
  • En innsamlingskampanje – ikke «bare» en oppmerksomhetskampanje. Kan også være enkeltstående tiltak, eller integrert kampanje med flere kanaler og virkemidler etc.
  • Organisasjonen skal selv ha satt i gang kampanjen, eller tatt grep om et eksternt initiativ (ved sistnevnte må organisasjonen vise til betydelig verdiøkning av initiativet). Enkeltstående eksternt initierte peer-to-peer kampanjer kan ikke nomineres.
  • Strategi, formål og målgruppe
  • Resultatoppnåelse og effekt

Juryen består av de to siste års vinnere, en representant fra et byrå, en representant fra styret i Fundraising Norge og en representant fra arbeidsgruppen som jobber med konferansen.


RELATERTE SAKER