Flagg

Endringer i sosialavdelingens ledelse

Endringer gjeldende fra 1. januar 2023.

Sist oppdatert:

Vi informerer om at Oberstløytnant Frank Gjeruldsens tiltredelse som sosialsjef utsettes til 1.8.2023.

Major Wenche Walderhaug Midjord konstitueres i stillingen fram til dette, Frode Woldsund konstitueres som seksjonsleder for rusomsorgen og Frank Gjeruldsen vil gå inn i andre oppgaver i sosialtjenesten. Sosialsjef Lindis Evja pensjoneres fra stillingen som sosialsjef 1.1.23, men fortsetter i en mindre stilling med ansvar for oppfølgingen av Kongsberg akuttmottak.

Vi ønsker Guds rikeste velsignelse over Frelsesarmeens sosialtjeneste.

Med vennlig hilsen

Bente S. Gundersen
Oberst, Sjefsekretær/Nestleder


RELATERTE SAKER