Himmel og due

Forfremmet til herligheten

Vi lyser fred over Margaret Hanneviks minne.

Sist oppdatert:

Kommandør Margaret Hannevik (født Moody) sovnet stille inn tirsdag 14. juni på Solvang Helsehus i Oslo.

Margaret ble født i Grange Villa i Nord-England 20. januar 1937, som nummer to av fem søsken. Hennes foreldre Mary og Robert (Bob) Moody var aktive soldater i Newfield korps, moren som hjemforbundssekretær i over 50 år og faren som musikant. Mary var hjemmeværende husmor og Bob arbeidet hele sitt voksne liv i kullgruvene i Nord-England.

I 1955 reiste Margaret til Offisersskolen i London fra Newfield korps, og ble året etter utnevnt til løytnant. Hennes første ordre var til Salford Lower Broughton i Manchester. Etter ett år som assisterende korpsleder der, ble hun overført til det norske territoriet. Her fikk hun ordre til Oslo 4. korps for sommeren, før hun tjenestegjorde ett år som assisterende korpsleder på Stord.

10. juni 1958 giftet hun seg med sin kjære Edward (Ted), som hun hadde møtt da han var kadett i London i 1953/1954. Sammen fikk de etter hvert tre barn og 9 barnebarn.

Fra 1958 og i årene som fulgte var de ledere i Sauda, Kopervik og Kragerø korps. Etter tre år i Oslo og tre år i Tromsø, ble de i 1970 overført til det britiske territoriet og ble ledere av Cardiff Canton korps i Wales.

I 1973 kom de tilbake til Norge og ble divisjonsledere for Opplandske divisjon med base på Hamar. I januar 1978 flyttet de til Oslo og Margaret arbeidet både i eiendomsavdelingen og ungdomsavdelingen før de i 1981 fikk ordre som ledere for Vestre divisjon.

I 1985 fikk de ordre til lederkontoret i Oslo, og i 1990 ble de beordret til København som territorialledere for det danske territoriet. Fra 1992 til 1994 tjenestegjorde de på europakontoret ved det internasjonale hovedkvarteret, før de i 1994 kom tilbake til Norge, Island og Færøyene som territorialledere fram til sin pensjonering i desember 2000.

Som pensjonister fortsatte de to som ledere av Sandvika, Majorstua og til sist Templet korps i til sammen fire og et halvt år. Margaret var også i ett år ansatt som administrasjonssekretær i Templet korps.

Margaret var et varmt og omsorgsfullt medmenneske, som fikk bety mye for mange. Helt til hun ble syk ved juletider, var Margaret aktiv soldat i Templet der hun sang i sangbrigaden og tok på seg ulike oppgaver, ikke minst kontakt med eldre og syke soldater.

Gjennom sine mer enn 64 år som offiser var hun opptatt av, og bevisst på sitt selvstendige og personlige kall til å bli offiser. I sitt liv sammen, og spesielt som korpsledere, delte Margaret og Edward plattforms-tjenesten likt mellom seg, selv om det da ikke var like vanlig at «fruen» skulle tale like ofte som mannen. Av natur var hun stille og beskjeden, men som talsperson for gifte kvinners rett til selvstendige ordre, var hun klar og tydelig overfor de som til enhver tid satt i ledelsen.

Frelsesarmeen takker for en lang og trofast tjeneste, og lyser fred over kommandør Margaret Hannevik sitt gode minne.

Begravelsen blir i Vestre Gravlund nye kapell, fredag 24. juni kl. 09:30

2 Portrett Margaret Hannevik, med og uten uniform
2 Portrett Margaret Hannevik, med og uten uniform

RELATERTE SAKER