Thomas jensen C9d Td BM3jo M unsplash

Frelsesarmeen ruster opp IT-infrastrukturen

Trådløst og kablet nett på alle virksomheter tilpasses til framtidas behov.

• Foto: Thomas Jensen / Unsplash
Sist oppdatert:

Frelsesarmeen har sammen med sin driftspartner Visolit, startet arbeidet med å skifte ut alt nettverksutstyr som står i dataskap på alle våre lokaliteter.

Det planlegges med å fullføre ca. 10-15 steder i måneden framover slik at det tar opp mot to år før prosjektet er ferdigstilt.

Hva gjøres akkurat nå

Vi går gjennom alle lister og oppdaterer med nødvendige opplysninger, så som adresse, lokal kontaktperson, dagens linjeleverandør og evt. bindingstid. Deretter vil det bli foretatt en foreløpig prioritering og fordeling av steder i installasjonsfaser. Denne inndelingen vil bli gjort kjent på et senere tidspunkt. Kom gjerne med innspill der en prioritering er ønskelig.

Videre vil medarbeidere i prosjektet framskaffe dokumentasjon over bygningene så som plantegninger, bilder over dagens dataskap o.l.

Spørsmål eller kommentarer

Dersom ledere har spørsmål eller kommentarer til prosjektet kan de ta kontakt med Anita Haukali på e-post (anita.haukali@fretex.no) eller Teams chat. Hun er koordinator for prosjektet både for Fretex og den øvrige Frelsesarmeen sine lokasjoner.

Har ledere eller ansatte utfordringer med dagens nettverksløsning, er det Visolit som skal kontaktes (kundenummer 105055):


RELATERTE SAKER