Anna Rebecca Solevåg Helge Byre Myklebust 6482

Internasjonalt symposium om seksualitet og samliv

Rebecca Solevåg og Helge Byre Myklebust er norske delegater når den internasjonale Frelsesarmeen inviterer til et historisk første symposium om seksualitet og samliv i slutten av måneden.

Sist oppdatert:

I 2018 utfordret den internasjonale ledelsen, Frelsesarmeen i alle land til å sette seksualitet og samliv på dagsorden. De oppfordret til åpne og inkluderende samtaler med hjelp av ressursmateriellet Let's Talk About... Human Sexuality. Flere slike åpne samtaler ble gjennomført i vårt territorium i regi av etisk råd, før pandemien satte en stopper for å samles.

Samtalen fortsetter

Nå samles omkring 100 delegater fra hele den internasjonale Frelsesarmeen i Singapore fra 30. juli til 6. august, for å fortsette samtalen og snakke om tema som ekteskap, likekjønnede forhold, samboerskap, partnervold, tvangsekteskap og pornografi.

Helge Byre Myklebust, som er korpsleder i Bamble og Porsgrunn korps, nestleder i etisk råd og har en bachelor i teologi og misjon, sier han ser fram til å delta på symposiet som han mener er viktig, selv om det kan bli utfordrende.

– Jeg tror at dette er viktige samtaler, kanskje spesielt i en kristen sammenheng, der vi ønsker at Gud skal prege hele livet. Da må vi også tørre å snakke om seksualitet, med respekt for hverandres liv, erfaringer, kultur og bibelsyn, sier han.

– Dette kan være utfordrende nok i vår norske kontekst, og det blir neppe lettere i en internasjonal sammenheng. Men jeg tror ikke vi er tjent med å legge lokk på samtalen, eller å overlate den til kommentarfeltene, for da forsvinner fort både nyansene og forståelsen for hverandre, understreker han.

Symposiet vil bestå av innledninger om de ulike temaene fra internasjonale gjesteforelesere, og samtaler i plenum og i grupper.

Viktig og positivt

Rebecca Solevåg, som er soldat i Stavanger korps, professor i Det nye testamentet og underviser i bibelfag på teologistudiet på VID Stavanger, er en av innlederne på symposiet.

– Min presentasjon skal handle om «heteronormativitet og homofobi», forteller Rebecca.

– Når vi i Frelsesarmeen snakker om seksualitet og samliv, er kanskje homofili det mest utfordrende spørsmålet i vår del av verden, mens det andre steder kan være vold i nære relasjoner, tvangsekteskap eller andre tema som utfordrer og må snakkes om. Uansett er det viktig og positivt at det inviteres til samtale og dialog med representanter fra hele verden, sier hun.

Vi er én familie

Rebecca sier at hun gleder seg veldig til å delta på symposiet og bli bedre kjent med den internasjonale Frelsesarmeen og nye mennesker fra hele verden.

– Min erfaring fra tidligere internasjonale samlinger er at vi kjenner på et veldig fellesskap på tvers av ulike syn, bakgrunner og kulturer. Vi er én familie og det er mye mer som binder oss sammen enn det er som skiller oss, understreker hun.


RELATERTE SAKER