Frelsesarmeen hovedbilde

Kommentar til Generalens tale

På spørsmål fra media har Frelsesarmeen i vårt territorium sagt følgende:

Sist oppdatert:

Vi har registrert at den internasjonale lederen for Frelsesarmeen har kommet med noen uttalelser som vekker undring hos oss i en norsk Frelsesarmé–kontekst. De kom under en velkomstmiddag for internasjonale ledere i helgen. Dette var i innledningen til en lederkonferanse som varer over 8 dager, hvor flere tema, blant annet erfaringene fra det globale symposiet om seksualitet som Frelsesarmeen arrangerte i Singapore tidligere i høst står på programmet senere i uken.

Hos oss i Norge skal det fortsatt være høyt under taket for ulike meninger og i denne saken er det ulike meninger helt opp til ledergruppenivå. Vi oppfatter ikke det generalen sier i denne talen som representativt for alle hos oss eller for den samtalen og dialogen som er og fortsatt vil være om dette temaet.

For konteksten er det viktig å få frem at det ikke er oppe til diskusjon om homofile fortsatt skal være inkludert og velkomne i felleskap, hjelpetilbud og aktiviteter – men i hvilken grad man skal ta det siste skrittet for full inkludering av dem som lever i likekjønnede ekteskap slik at det også skal være mulig for dem å bli soldater og offiserer i Frelsesarmeen.

Det er slik at Frelsesarmeen alltid har gitt hjelp til alle som trenger vår hjelp, uavhengig av hvem man er eller hvor man kommer fra. Alle aktiviteter og fellesskap i hele bredden av virksomheten er åpne for alle og det heller ingen diskriminering når det gjelder hvem som kan være frivillige, ansatte, ledere, tilhørigmedlemmer, gjester og brukere eller deltagere og ledere i barne- og ungdomsaktiviteter.

Oberst Bente S. Gundersen
Sjefsekretær

Denne kommentaren ble gitt som resultat av spørsmål fra media.


RELATERTE SAKER