Microsoft Teams image 18

Frelsesarmeen i fornyet drakt

– Med ny kommunikasjonsplattform får vi oppdatert design, nye beskrivende ord og sterkere vektlegging av hva Frelsesarmeen har å tilby folk rundt omkring i landet, sier kommandør Knud David Welander.

Sist oppdatert:

Hovedstyret vedtok i sitt marsmøte en oppdatert kommunikasjonsplattform for Frelsesarmeen.

En kommunikasjonsplattform er en verktøykasse av standarder for ordbruk og grafikk som danner utgangspunktet for all intern og ekstern kommunikasjon.

– Plattformen bygger på den eksisterende plattformen fra 2006, sier kommandøren. – Så er den videreutviklet på bakgrunn av den nye strategiboka, ferske landsrepresentative undersøkelser om hvordan Frelsesarmeen blir oppfattet i dag, og analyse av hvordan vi med denne innsikten bør innrette kommunikasjonen for best mulig å kunne utføre Frelsesarmeens internasjonale oppdrag om å forkynne evangeliet og møte behov.

Oppdatert egenomtale

Denne standardteksten skal brukes når Frelsesarmeen skal omtales på nettsider, i brosjyrer, rapporter, stillingsannonser etc.

– Egenomtalen tar utgangspunkt i innsikten om at Frelsesarmeen tilfører folks liv noe; både i et hverdagsperspektiv og i et framtidsperspektiv, sier kommandøren.

– «Styrke for dagen» kan man få både gjennom et gudstjenestefellesskap å være en del av, en rusbehandlingsplass, en meningsfull arbeidshverdag eller fritidsaktivitet, en matpose og en klem eller et jobbsøkerkurs i regi av Fretex. For å nevne noe.

– Mens «Håp for i morgen» kan handle om både en bedre morgendag, trygghet for jobb, familieliv og tilværelsen forøvrig, så vel som frelse og evig liv – og en tro på at akkurat du blir sett, møtt, invitert inn og fulgt videre.

– Slik er «styrke for dagen – håp for i morgen» en fin oppsummering av hva folk skal sitte igjen med etter et møte med Frelsesarmeen.

Supplerer "Suppe, såpe, frelse"

Den første setningen i egenomtalen skal brukes som supplerende kommunikasjonsløfte til «Suppe, såpe, frelse».

– «Suppe, såpe og frelse» er vår verdibokbaserte tilnærming og metode, mens «Styrke for dagen – håp for i morgen» framhever hva folk skal sitte igjen med etter et møte med oss. Slik supplerer de hverandre. Og som det står i plattformen, er «styrke for dagen – håp for i morgen» særlig godt egnet der hvor man ikke har anledning til forklaring og utdyping slik «suppe, såpe, frelse» i større grad krever.

«Styrke for dagen – håp for i morgen» er egentlig en strofe fra en gammel sang, som kommer fra samme del av kirkelandskapet som Frelsesarmeen har sine røtter i. Det opphavsrettslige med bruken av strofen er avklart, og det er også undersøkt om kjennskap til sangen er avgjørende for å få noe ut av egenomtalen. Det viste det seg, at det ikke var.

En landsrepresentativ undersøkelse gjennomført for Frelsesarmeen, viste at «Styrke for dagen, håp for i morgen» faktisk skåret bedre på både på inntrykk av at «Frelsesarmeen var relevant for folk i Norge idag», «motivasjon til å bli ansatt», «motivasjon til å registrere seg som frivillig» såvel som «lyst til å oppsøke en av Frelsesarmeens mange åpne møteplasser og tilbud».

Flere muligheter i designet

Skjoldet fikk en stor ansiktsløftning i 2006, da Frelsesarmeen i Norge gikk fra et burgunder skjold med maskinskrift, til et skjold med kalligrafiskrift i tråd med det originale engelske. I ettertid har det internasjonale skjoldet fått en definert fargekode, og vi oppdaterer nå malverket vårt i tråd med dette. Det nye skjoldet fremstår mindre oransje.

Skjoldsammenlikning

Fargene i den nye fargepaletten er hentet fra skjoldet og fra uniformsfargene verden rundt; hvit, marineblå, koksgrå og kaki.

fargepalett


Et femteelement supplerer navn, logo, skrifttyper og farger for å skape et unikt og lett gjenkjennelig design.

Dette kan gjøres på mange måter, alt fra Coca-Cola sin ikoniske flaskeform og Londonbussenes relieff til måten Kvikk-Lunsj bruker de tre fargene sine på i striper eller til formen på en Toblerone-sjokolade. Felles for de alle er at man kan ta bort logoen og navnet, men man vil fortsatt forstå hvilken merkevare det er snakk om.

– I den forrige utgaven av designmanualen kunne man bruke et hvilket som helst utsnitt av skjoldet som femteelement, forteller kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg.

– Det medførte mange former som noen ganger kunne virke litt ubestemmelige, samtidig som det likevel ga begrenset med valgmuligheter. I utviklingen av det nye 5te-elementet har designerne i Cretalux AS som har hjulpet oss med denne biten, latt seg inspirere av det store mangfoldet i Frelsesarmeen, og at man stadig kan lære noe nytt om vår brede virksomhet.

Man kan se inn gjennom det ene laget etter det andre, og stadig få nye innsikter eller perspektiver. Dette ble til designuttrykket transparens som de har videreutviklet femteelementet med. Hovedgrepene er at det er rom for å eksperimentere mer med kombinasjoner av skjoldformer som ligger delvis oppå hverandre, i ulike fargesjatteringer, men hvor man alltid ser hjørnene. Det åpnes også for å bruke et transparent omriss. Disse grepene skaper gjenkjennelse, samtidig som de gir et utall av kombinasjoner.

femteelement


Skifter ut i takt med behovet

I tråd med Frelsesarmeens nøkternhets- og bærekraftprofil, skal det ikke brukes ekstra kostnader på utskifting av materiell kun på grunn av profiloppbdateringen. Som hovedregel skiftes materiell ut når det er behov for det, og vi bruker opp det vi har.

– Oppdateringen er gjort slik at den supplerer den eksisterende profilen og kan leve side om side med den. Det er derfor ikke noe i veien for at gammelt og nytt uttrykk lever side om side en periode, avslutter kommunikasjonssjefen.

Hvordan ta i bruk den nye plattformen?

Teams / Felles / Filer, kan man laste ned logoer og maler for powerpoint, teamsbakgrunner, brevark, rapporter etc.

Kapittel 5 i Kvalitetssystemets håndbok «KS FELLES» inneholder også mer detaljerte prosedyrer for ulike ting. Noe er oppdatert allerede og noe vil bli oppdatert etterhvert.

Har du innspill til maler/uttak vi bør prioritere å få på plass, send oss gjerne en epost på post@frelsesarmeen.no

Det vil bli laget egne tilpassede versjoner for Island og Færøyene.

Fretex vil også oppdatere sin «Sjel og utstråling» på bakgrunn av denne.

Eksempler på bruk av den nye kommunikasjonsplattformen

RELATERTE SAKER