37 A9811 Frelsesarmeen Arkiv

Krafttak for historien

I 2023 er det 135 år siden Frelsesarmeen i Norge begynte sitt virke i Norge. Siden den gang, i januar 1888, har våre ulike virksomheter og korps vært "arkivskapere" – og bidratt til viktig oppbygging av enkeltmennesker og til samfunn.

• Foto: Haakon Sand
Sist oppdatert:
37 A9779 Frelsesarmeen Arkiv
Per Arne Krumsvik, leder for Frelsesarmeens Historiske Selskap, er prosjektleder for avlevering av Frelsesarmeens arkiv til Misjons- og diakoniarkivet ved VID vitenskapelige høyskole i Stavanger. Her sammen med forskningsleder Marta Maria Espeseth.

RELATERTE SAKER