Kursportalen

Kursportalen

Kursportalen er Frelsesarmeens nye plattform for kurs og opplæring. Den er nå ute i to versjoner, en for ansatte og en for frivillige og medlemmer.

Sist oppdatert:

For ansatte

Ansatte finner Kursportalen som Talent på hovedmenyen i Simployer. Det er ingen ekstra innlogging.

Her finner du som er tilbud om interne og eksterne kurs som er aktuelle for deg i din jobb.

For medlemmer og frivillige

På Kursportalen for medlemmer og frivillige får du tilbud om interne kurs og opplæringsprogram. Du registrerer deg her for å komme inn på siden.

Du som er ansatt kan også gå inn på Kursportalen for medlemmer, men da må du registrere deg med en egen bruker på linje med alle andre.

For alle

Frelsesarmeen ønsker å tilby relevante kurs og nødvendig opplæring slik at vi sammen kan utføre Frelsesarmeens oppdrag best mulig!

På de to kursportalene finner du både e-læringskurs - og fysiske kurs arrangert på Jeløy og andre steder i landet.

Kursportalen er stedet du melder deg på fysiske kurs, gjennomfører e-læringskurs - og hvor du og ledere lokalt har oversikt over kurs du har tatt. Kom innom jevnlig og sjekk kurskatalogen!

Kursportalene for ansatte og medlemmer/frivillige administreres av Personalavdelingen og Medarbeiderskolen. Har du spørsmål ta kontakt med Majken Solberg (majken.solberg@frelsesarmeen.no) eller Vidar Solevåg (vidar.solevaag@frelsesarmeen.no)


RELATERTE SAKER