Dag Tellefsen

Lederskifte i Frelsesarmeens eiendommer

Dag Tellefsen forbereder pensjonsalder – etterfølges av erfaren eiendomsmann.

Sist oppdatert:

Når Dag Tellefsen går over i en rådgiverstilling ved årsskiftet, kan han se tilbake på 19 år som daglig leder for Frelsesarmeens eiendomsselskap – som er blant de eldste og største i landet.

Som daglig leder har Dag hatt ansvaret for omlag 240 eiendommer med en samlet eiendomsmasse på omlag 200.000 kvadratmeter. Dette plasserer selskapet på listen over de 100 største eiendomsselskapene i Norge.

Store prosjekter

I Dags tid har mange og store utviklingsprosjekter blitt realisert. Det største av dem er uten tvil det nyåpnede Omsorg+ og Teisentoppen barnehage i bydel Alna i Oslo. Men også totalrenoveringen og utvidelsen av Jeløy med Moss korps og offisersskole, Gatehospitalene samt en lang rekke nybygg og rehabilitering av korps har blitt realisert under Dags ledelse.

– Jeg vil gjerne benytte denne anledningen til å takke Dag for solid lederskap gjennom 19 år, sier kommandør Knud David Welander som er styreleder for eiendomsselskapene.

– Han har tatt eiendomsselskapene til det de er i dag og ledet oss trygt gjennom mange store prosjekter. Det han og medarbeiderne bidrar med løfter arbeidet og gjør oss i stand til å utføre vårt oppdrag med egnede fasiliteter.

Unik kompetanse

Frode Åsenden, som siden 2012 har vært økonomileder i Frelsesarmeens eiendommer, har takket ja til å overta som leder for selskapet. Han kom da fra stilling som administrerende direktør i Storebrand Eiendom AS.

– Frode har en unik kompetanse i skjæringspunktet mellom eiendomsbransje, bedriftsledelse og kjennskap til og engasjement i Frelsesarmeens arbeid, sier forvaltningssjef Lise O. Luther.

– Vi er derfor trygge på at vi har gjort et godt valg. Samtidig er vi glade for at Dag fortsetter i en rådgiverstilling en stund til, så vi får fortsatt glede av hans lange erfaring og får en best mulig overgang.

Frode Åsenden
Frode Åsenden

RELATERTE SAKER