Flagg

Nye ordrer

Nye oppgaver fra oktober

Sist oppdatert:

Fra 1. oktober 2021

Kaptein Astrid Holm Andersen, tilleggsordre som lærer ved offisersskolen, 20 %.

Fra 19. oktober 2021

Løytnant Guillaume Muringa, ny ordre som rådgiver ved migrasjonssenteret, Oslo

Vi ønsker Guds velsignelse over liv og tjeneste

På vegne av territoriallederen

Bente S. Gundersen
Oberst/Sjefsekretær
RELATERTE SAKER