Flagg

Nye ordrer

Gjeldende fra 1. januar 2023

Sist oppdatert:

Fra 1. januar 2023

Major Ester Van Gooswilligen, korpsleder Majorstua korps

Major Christine Stensland, fortsetter som korpsleder i Majorstua korps og vil sammen med Major Ester Van Gooswilligen arbeide med ny strategi for korpset, og være en del av strategiarbeidet for Frelsesarmeen i Oslo.

Vi ønsker Guds velsignelse over liv og tjeneste

På vegne av territoriallederen,

Bente S. Gundersen
Oberst, Sjefsekretær/nestleder


RELATERTE SAKER