General Brian Peddle oppfordrer til felles bønn

Velkommen til 2021!

Nyttårshilsen fra general Brian Peddle

Sist oppdatert:

(Video nederst i artikkelen)

Jeg kan nesten høre ekkoet som resonerer rundt om i verden: ‘Vel, det er på tide! Endelig kan vi si farvel til 2020! '

De siste månedene har vært slitsomme og usikre for noen, fylt med ufattelig menneskelig smerte som til tider har vært overveldende. Mine bønner har vært konstante, og gjennom hele denne tiden har jeg stolt på tre sannheter:

Først og fremst at jeg vet at Jesus Kristus døde for mine synder. Jeg vet også at han sto opp seg fra graven. Og jeg vet at han kommer igjen.

Så når det var øyeblikk som var mørke, tilsynelatende dystre og veien videre ikke var tydelig, har jeg gjentatt disse trøsteordene i mitt eget hjerte: korset, graven, himmelen. Jeg har kunnet si til meg selv: Gud er standhaftig, og til stede.

Alltid hilst et nytt år velkommen

Så lenge jeg kan huske, har jeg alltid ønsket det nye året velkommen - elsket dets uskrevne sider, sett fram mot det 'umulige' og gått inn i det med tro og mot, og med full kunnskap om at min Gud, Jehova, gikk foran meg. Med alt det på plass, erkjenner jeg at jeg ser skygger når jeg ser fremover i dag.

Jeg ser avtaler som jeg ikke er sikker på vil bli holdt. Skyggene er den pågående virkningsfulle realiteten i en pandemi og dets konsekvenser som vil kreve det aller, aller beste av oss. Det vil kreve menn og kvinner med tro.

Løftene som kanskje ikke kan holdes i henhold til mine planer er avhengige av en vaksine, en nedgang i antall rapporterte tilfeller og antall dødsfall. Og så er det tap av arbeidsplasser og skaden på verdensøkonomien vår.

For kommandør Rosalie og meg selv handler det om å planlegge reiser, igjen få kontakt med vår internasjonale Frelsesarme og møte salvasjonister over hele verden.

Lengter etter en ny normal

Jeg lengter etter en ny normal. Jeg vet kanskje ikke alle detaljene, men ønsker å kunne dele med familien min, få muligheten til å tilbe sammen med vennene mine og friheten til å omfavne alt som Gud har for meg - for oss - for Frelsesarmeen – uten forbehold i 2021.

Jeg vil ha tro - og jeg er veldig forsiktig med at den troen er godt forankret. For meg er det troen på en suveren Gud som er Alpha og Omega. Jeg har ofte sagt at enhver tro som feiler under prøvelser, eller stuper midt i ting som en pandemi, ikke er den slags tro jeg ser etter. Jeg vil vite at Gud er med oss! Og det er jeg sikker på.

I Hebreerne 11: 1 står det: ‘Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. ’ Dette verset, faktisk hele kapitlet, er et bevis på Guds ufeilbarlige trofasthet til sitt folk. Ved tro engasjerer vi oss med Gud - det umuliges Gud - når vi blir en del av hans historie. Fra mitt utsiktspunkt, til tross for utfordringene, kaoset, usikkerheten og mye tvil, står jeg fremdeles og ‘løfter min Ebenezer’.

Jeg ber for motet og troen vi finner i historien om israelittene som, når de møtte sin verste fiende, filistrene, vendte seg til Samuel og til slutt til Gud; og Gud handlet på deres vegne - fienden ble ødelagt. Seieren ved den anledningen ble markert med en minnestein. I Skriftene forstår vi at steinen het Ebeneser - og den representerte den enkle sannheten: ‘hittil har Herren hjulpet oss’.

Jeg er veldig privilegert som leder en internasjonal frelsesarme, men vit at jeg bare hviler når jeg erkjenner at vår Gud - en Gud som er trofast, en Gud som handler på våre vegne - holder Frelsesarmeen i sine hender. Hittil har han hjulpet oss, båret oss på ørnenes vinger, skjermet oss i skyggen av den Allmektige, skjermet oss med sin makt og, best av alt, forsikret oss om at vi kan være mer enn erobrere. Den eneste måten vi kan ønske dette nye året velkommen med tillit, er å gjøre det med tro på en Gud som har bevist at han kan.

Et kall til handling

Mitt kall til handling, et kall jeg tror Gud har gitt til Frelsesarmeen, er et kall som berører hvert korps (kirke) og tjenestesenter. Det er et kall som når ut til hver venn, soldat og offiser og ber oss:

• Å være klar - forberedt og leve ut Guds oppdrag i verden,

• Å være engasjert - aktiv i Guds plan, med lydighet i tro,

• Å ta ansvar - aldri overlate oppgaven min til noen andre.

Hvis det noen gang var en tid i historien da vår verden trenger nærvær, tjeneste, kjærlighet og tjeneste fra Frelsesarmeen, så er det nå! Det er min bønn at vi i 2021 vil være en hær som er der ute, ikke begrenset til brakker av COVID eller andre begrensninger, men at vi vil være et folk mobilisert av Ånden, tvunget av kjærlighet og kampklar. Fordi Gud er med oss.

Et ‘Godt nytt år’ er mitt ønske for deg, men det kommer med utfordringer og på noen måter i en tid da lykke synes langt unna. Men jeg ber for deg og de du elsker, de du søker å tjene, slik at vi i hver utfordring kan kjenne den opprettholdende nåde til en mektig Gud som holder oss i sin hånd.

Hittil har Herren hjulpet oss, og jeg tror han vil være med oss i dette nye året. Gud velsigne deg.

Brian Peddle

General


RELATERTE SAKER