Med haap i bagasjen

Videreutvikler HR-arbeidet

Personalavdelingen har satt i gang strategiarbeid i samarbeid med Deloitte.

• Foto: Illustrasjonsfoto: Kristianne Marøy
Sist oppdatert:

I sitt septembermøte drøftet lederrådet et saksframlegg fra personalsjef Paul Waters, som fortalte om hvordan de nå går i gang med å kartlegge hvordan HR-området i sin helhet blir ivaretatt i organisasjonen, både i personalavdelingen og i virksomhetene.

Prosjektet vil se på:

  • Beskrivelse av nåværende strukturer, organisering og HR-tjenester. Hva kjennetegner dagens situasjon, hva gjøres likt og ulikt på tvers?
  • Grensesnitt mellom HR-funksjoner.
  • Beskrivelse av brukererfaringer.
  • Beskrivelse av fremtidens HR-tjenester.
  • Beskrivelse av konsekvenser målbildet kan ha for HR-området knyttet til tjenesteområder, organisering, roller, ansvar og myndighet, styring, kompetanse-og medarbeiderutvikling, digitale verktøy og lederutvikling.

Målet er å utforme en strategisk plan med tiltak for å realisere strategien.

Prosjektet er planlagt gjennomført i uke 38-45.

Bred forankring i organisasjonen

Styringsgruppen består av Frelsesarmeens nestleder, Bente S. Gundersen (leder), seksjonleder økonomi og virksomhetsstyring Hallvard Eidheim (nestleder), kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg, ass. sosialsjef Elin Heriksstad, seniorrådgiver programavdelingen Jan Peder Fosen, personalsjef Paul Waters, ass. personalsjef Jane Waters samt Jenny Lund, André Udnes Lunde og Svein-Tore Kristiansen fra Deloitte.

Det blir også nedsatt en bredt nedsatt arbeidsgruppe, og gjennomført intervjuer på tvers av organisasjonen.

– Det er engasjerende å delta i utvikling i en organisasjon med et så meningsfylt samfunnsoppdrag som Frelsesarmeen. Frelsesarmeen gir de som trenger det aller mest støtte og mening i livet- derfor gir det stor mening å bidra til å finne løsninger på hvordan Frelsesarmeen best skal støtte sine medarbeidere i årene fremover. For oss i Deloitte er det spesielt spennende å få delta i en prosess som setter fremtidens HR og arbeidsplass på dagsorden i Frelsesarmeen, kommenterer Svein-Tore Kristiansen, partner i Deloitte Norge.


RELATERTE SAKER