Rusfri dag

Rusfri dag 8. juni

Denne dagen oppfordres vil alle til å vise solidaritet med dem som lider under egen eller andres rusbruk.

Dagen for solidaritet og ansvar

Med Rusfri dag 8. juni setter Frelsesarmeen søkelys på hva rusmidler gjør med oss og oppfordrer folk til å avstå fra rus. Fra vi første gang arrangerte dagen i 2011, har responsen vært overveldende og temaet engasjerer tusenvis av mennesker hvert år.

Over hele landet ønsker vi hvert år at folk skal møte gode ambassadører og ildsjeler som ønsker folk god Rusfri dag og en god sommer.

Hvor?

Dagen markeres over hele landet av Frelsesarmeen, Fretex og flere samarbeidsorganisasjoner som Actis, Av-og-til, Blå Kors, Retretten, IOGT, Edru livsstil – og av bedrifter, kommuner og bydeler. Vi står på gater og torg, på kjøpesentre og butikker og deler ut litt alkoholfri drikke og informasjon om dagen til den som vil ha – og ønsker alle en god sommer.

Hvorfor?

Dagen skal være en dag for solidaritet og ansvar, og med Rusfri dag ønsker vi å vise at rusfrihet også er frihet fra skade og utrygghet.

Hvem?

Du! Vis din støtte til dem som lider på grunn av egen eller andre folks bruk av rus ved å avstå fra alkohol og andre rusmidler denne dagen.