Alt om vårt arbeid med bolig og oppfølging

Kontakt oss for samarbeid

Vi ønsker å samarbeide med andre aktører, slik at vi sammen kan møte de boligsosiale utfordringene vi ser innenfor rusfeltet.