Frelsesarmeen hovedbilde
Alt om vårt arbeid med rusomsorg

Farmannshjemmet

Et botilbud med oppfølging for rusmiddelavhengige.

Farmannshjemmet er et botilbud i Tønsberg til kvinner og menn over 18 år med rusproblemer og med behov for omsorg og helsefaglig oppfølging. Vi har 24 plasser. 23 av plassene er i driftsavtale med Tønsberg kommune.

Målet er at den enkelte skal nå sitt optimale funksjonsnivå og videreformidles til bedre egnet botilbud etter behov.

Vi jobber praktisk og tilbyr omsorgsbaserte tjenester gjennom rusmestring, grensesetting, stabilitet og strukturert oppfølging. Vi tilbyr blant annet individuell og medisinsk oppfølging.

Alle beboere har møblert hybel med tv og eget bad, og vi har verksted, trimrom og aktivitetsrom. Kjøkkenet serverer fire måltider daglig og legger vekt på smak og ernæring gjennom ferske og friske råvarer.


KONTAKTINFO FARMANNSHJEMMET


Frelsesarmeens rusomsorg, Farmannshjemmet

Farmannsveien 26, 3111 Tønsberg
Telefon: 33 31 54 09
Organisasjonsnr: 973 112 236