Storefjell hotell fasade sommer

Seniorfestivalen 2024

Det er en glede på vegne av Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene, å invitere til Seniorfestival på Storefjell høyfjellshotell fra mandag 3. juni til fredag 7. juni. Det er satt sammen et spennende program med talere og artister gjennom hele uken, og vi har stor tro på at dette blir en flott opplevelse for deltakerne.


KONTAKTINFO SENIORFESTIVALEN 2024


Frelsesarmeen, Vestre divisjon

Kongsgata 50, Postboks 553, 4003 Stavanger
Telefon: 51 56 41 60
Organisasjonsnr: 973 154 737
Bankkonto: 3000 15 38817