Slumstasjonen

Testamentariske gaver

En gave fra et liv til et annet. Vi gir mat, klær, medisiner og fellesskap til de som trenger det. Vi er svært takknemlige ovenfor de viser oss tillit gjennom testamentariske gaver.

Vi har i årenes løp hjulpet mange mennesker, blant annet takket være testamentariske gaver.

For mange kan det å opprette sitt testamente være med på å skape fred, og være en god måte å sikre at din vilje blir fulgt etter at du er borte. Vi i Frelsesarmeen er takknemlige for gavene vi får, og ikke minst tilliten vi blir vist gjennom testamentariske gaver.

Vi er glade for at vi kan bruke disse midlene til å skape håp og framtidstro hos mennesker som står i utfordrende situasjoner, og som trenger en utstrakt hånd.


Tett på lokalsamfunn

Frelsesarmeen er godt etablert i Norge, og gir rask hjelp der hvor vi ser et behov. Vi treffer mange der hvor vi er lokalt, og pengene brukes til å hjelpe mennesker i alle livets faser; fra rusavhengige til eldre, fra barn og unge til familier.

Din testamentariske gave brukes til sosiale tiltak i hele landet, og til tiltak våre nærmiljøkirker (korps) driver i byer og bygder. I tillegg arbeider Frelsesarmeen i mer enn 130 land, og hvis du foretrekker å støtte vårt arbeid i utlandet, setter vi like stor pris på det.

Med din hjelp kan vi gjøre enda mer. Og det er du som bestemmer hvem som skal få glede og nytte av dine eiendeler og penger i fremtiden.


Mest mulig av midlene går til hjelpetiltak

Nøkternhet er en av våre kjerneverdier, og vi legger stor vekt på ansvarlig forvaltning av midlene. Vi er medlem av Innsamlingskontrollen, og bruker kun 2,9 prosent på administrasjon.


Ta gjerne kontakt med oss

Ofte kan spørsmålene være mange når et testamente skal settes opp. Du er velkommen til å ta kontakt med oss, dersom du ønsker det.


Praktisk informasjon

  • Etter arvelovens § 29 har livsarvinger (barn, og eventuelt barns etterkommere) krav på 2/3 av det foreldrene etterlater seg. Denne pliktdelsarven er begrenset til 1 000 000 kroner per barn eller 200 000 kroner per barnebarn. Du råder derfor over 1/3 selv dersom du har livsarvinger.
  • Arvelovens § 6 og § 7 sier at ektefeller har krav på en minstearv på 4 ganger grunnbeløpet i folketrygden dersom den som oppretter testamentet (testator) har livsarvinger, og 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden dersom testator ikke har livsarvinger. Denne minstearven kan kun begrenses dersom ektefellen har kjennskap til testamentet.
  • I testamentet oppføres hvem eller hva testator vil tilgodese og hva, slik som fast eiendom, løsøre, kontanter, bankinnskudd, verdipapirer osv. Dersom du ikke har livsarvinger og ikke har opprettet testamente, vil arven gå til slektninger så langt som til og med søskenbarn. Om ingen slektninger i disse kategoriene lever, vil arven tilfalle den norske stat.
  • Ønsker du å testamentere til Frelsesarmeens arbeid, må navnet Frelsesarmeen oppføres som arving i testamentet. Om du ønsker at din gave skal gå til en spesiell del av Frelsesarmeens arbeid, skriver du også det. Vi følger testamentets ønske og ordlyd.
  • Dersom midlene ikke er øremerket så går de til der det er størst behov i Frelsesarmeens arbeid på mange områder. Det kan være både til vårt diakonale arbeid og ikke minst til vårt brede sosiale arbeid for mennesker i vanskelige livssituasjoner.
  • Du kan endre ditt testamente så lenge du lever. Testamentet må undertegnes i nærvær av to tilkalte vitner som ikke har noen tilknytning til dem som blir tilgodesett i testamentet.


Kontaktinformasjon

Øivind Oland Christensen
Telefon: 22 99 85 63/408 05 767
E-post


Unni Fredhjem
Telefon: 23 69 19 99/970 45 931
E-post

Besøksadresse:
Kommandør T. I. Øgrims plass 4, Oslo
Telefon resepsjon: 22 99 85 00