Dynamo Teamet 6782

Dette lærer du

Dynamo er et årskurs i kristen tro og tjeneste.

IMG 2159

Vil du bli en Dynamo?

Vi har løpende opptak til studieåret 2023/24.

Kontakt oss i dag!