OB Y4341 Frelsesarmeens barnekrybbe Maridalsveien foto Anders Beer Wilse 1910

100 år: Fra barnekrybbe til familieboliger

For hundre år siden flyttet Frelsesarmeen en av sine barnekrybber til Grefsen i Oslo. Med tiden har behovene endret seg, tilbudet likeså. Hovedpoenget har alltid vært å stå til tjeneste for barn, mødre og familier.

• Foto: Anders Beer Wilse. Bildet er fra en av Frelsesarmeens barnekrybber i Maridalsveien/Oslo fra 1910.
Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

– I dag er vi kjent som Grefsen korttidsboliger for barnefamilier, men det hele startet som en barnekrybbe nede i Oslo, forteller Bente Vaage, enhetsleder for forebyggende tiltak i Frelsesarmeens barne- og familievern.

– I 1920 flyttet tiltaket opp i Kapellveien 61. Den gangen var det en stor, gammel villa, og ble etter hvert til Gry mødrehjem. I 1980 flyttet tiltaket inn i nåværende bygning, og på slutten av 90-tallet ble det hetende Gry senter for foreldre og barn, før det ble hetende Grefsen korttidsboliger for barnefamilier.

Selv om tilbudet har endret seg over tid, er Vaage opptatt av at de i Frelsesarmeens barne- og familievern har jobbet for at barn og deres familier skal få en bedre morgendag. Hovedpoenget er å stå til tjeneste for barn, mødre og familier. Grefsen korttidsboliger er i dag et botilbud for familier som står uten bolig og som har eller venter barn.

– Vi tilbyr husrom med hjerterom! mener Vaage og utdyper:
– Et midlertidig og godt sted å være for familier som er i en situasjon hvor de ofte er i en krisepreget tilstand. Vårt mål er gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid å redusere og forhindre stress i familiene. Ved å tilby avlastning og støtte er ansatte ved Grefsen korttidsboliger med på å lette livssituasjonen til familier med utfordringer og belastninger av mange slag, sier hun.

Portrettbilde av Bente Vaage
Bente Vaage, enhetsleder forebyggende tiltak i Frelsesarmeens barne- og familievern. (Foto: Mette Randem)
– Vi tilbyr husrom med hjerterom!
– Bente Vaage, enhetsleder forebyggende tiltak i Frelsesarmeens barne- og familievern

Det at Frelsesarmeens barne- og familieverns avdeling på Grefsen er 100 år må feires, mener enhetslederen, men pandemi-situasjonen gjør at storfeiringen utsettes.

– Vi satser på at vi i stedet får muligheten til å markere dette utendørs på hundre-og-halvtårs-dagen 12. juni 2021, avslutter Bente Vaage optimistisk.

IMG 5054
Illustrasjonsbilde fra Grefsen korttidsboliger for barnefamilier. (Foto: Lars Kristian Singelstad)