gjensidigestiftelsen

Samfunnsstøtten

I mange år har Gjensidigestiftelsen vært en solid bidragsyter til Frelsesarmeens arbeid. I år har de allerede bidratt med 3,6 millioner.

• Foto: Istock/Imgorthand
Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

Da koronapandemien tok av i mars, og det ble klart at alle barn måtte være hjemme til over påske, fikk Frelsesarmeen innvilget 1 million kroner fra Gjensidigestiftelsen. Pengene skulle gå til prosjektet «Tiltak mot fattigdom og ensomhet i koronaperioden», og skulle brukes via korpsene (nærmiljøkirkene) fra slutten av mars til mai.

For tiltak til ferie- og aktivitetstilbud for barn og unge i sårbare situasjoner, ga stiftelsen 2,6 millioner. Det bidro til at Frelsesarmeen kunne firedoble ferie- og fritidsaktivitetstilbudet ved lokale arrangement over hele landet.

Kristin Stordal i Frelsesarmeens seksjon for velferd og utvikling forteller at midler fra stiftelsen også har hjulpet med andre utfordringer landet over.

– Pengene vi fikk i vår gikk til ulike prosjekter, blant annet til matutdeling. Korpsene hadde fått økte utgifter i korona-perioden fordi det både var flere mennesker som søkte hjelp, og fordi det i den perioden var mindre mattilgang fra butikkene. Flere korps har også fått støtte til gaver og utstyr, som spill, uteleker, turutstyr, og Lego. Utstyret har blitt kjørt hjem til familier med ekstra utfordringer, som en støtte til å kunne være mer aktive på hjemmebane. Noen få som hadde særlig behov, har fått sykler, sier Stordal.

Les mer om Gjensidigestiftelsens fordelinger

Bilde av Kristin Stordal i Frelsesarmeens seksjon for velferd og utvikling. bilde 2 er
Bilde av Kristin Stordal i Frelsesarmeens seksjon for velferd og utvikling. bilde 2 er
Kristin Stordal i Frelsesarmeens seksjon for velferd og utvikling forteller at midler fra Gjensidigestiftelsen har hjulpet med utfordringer landet rundt under koronapandemien, blant annet til matutdeling.

Digitale møteplasser for barn og unge

Da man ikke kunne se hverandre i like stor grad som før, og møteplasser og tilbud til barn og unge var færre, kjente mange på ensomhet. Da måtte Frelsesarmeen, som mange andre, tenke kreativt. Den store nyheten i forbindelse med Gjensidige-midlene og «Tiltak mot fattigdom og ensomhet i koronaperioden», var nettkurs for barn og unge. Dette tilbudet fikk alle korpskorps (nærmiljøkirker) tilgang til i april/mai.

– Å skape møteplasser og legge til rette for fellesskap er sentralt for oss i Frelsesarmeen, så dette måtte, og må, i stor grad skje digitalt. Mer enn noen gang har det vært viktig å være tilgjengelig for de utsatte barna og familiene. En del av midlene har derfor blitt brukt i et samarbeid mellom Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) og Frelsesarmeens medarbeiderskole der man utarbeidet videoer som viser ulike aktiviteter man kan gjøre, forteller Stordal.

De digitale kursene, som fortsatt er tilgjengelige, er for eksempel tryllekurs der barna kan lære å lage et eget trylleshow. På et matlagingskurs lærer man å lage både middag og dessert. De friluftinteresserte kan se diverse speideraktiviteter, lære hvordan man bruker et stormkjøkken og bruk av kart og kompass. Barna får tips til hvordan de gjør sykkelen klar for våren, eller de kan lære å danse eller strikke.

– Slik ønsker vi å komme med et bidrag til barn som har vært eller er isolerte i denne perioden og som ikke kunne være med på aktiviteter. Kursene er både en måte å aktivisere barn på, og et verktøy for at korpsene kan bistå og følge opp enkelte familier mer etter behov, sier Stordal.

En del av kursene er lagt opp til at deltakerne fikk en liten eske med enkelt utstyr. Hvis man melder seg på strikkekurset, er det tenkt at noen fra den lokale Frelsesarmeen kommer hjem med strikkepinner og garn og snakker med barnet og foreldrene hvordan kurset gjennomføres.

– Så følger man opp ved å ringe og høre hvordan det går. Man kan arrangere konkurranser og leker via nett, eller deltakerne kan møtes fysisk som gruppe på sikt, forklarer Stordal.

Bilde av en ipad. Der er det flere ansikter som snakker med den som holde ipaden.
Den store nyheten i forbindelse med Gjensidige-midlene og «Tiltak mot fattigdom og ensomhet i koronaperioden», var nettkurs for barn og unge. Dette tilbudet fikk alle korpskorps (nærmiljøkirker) tilgang til i april/mai. (Ill.foto: Istock/LeoPatrizi)
Vi i Frelsesarmeen vil gjerne si takk for uvurderlig gave og det gode samarbeidet!
– Kristin Stordal i Frelsesarmeens seksjon for velferd og utvikling

Trygge rammer og videre kontakt

Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) har gode retningslinjer for nettvett, som det informeres godt om i kursene og via kontaktpersoner fra lokale korps. Stordal poengterer at hensikten med kursene er at barn skal få ha det gøy med en aktivitet, men også at den lokale Frelsesarmeen får beholde kontakt med familien gjennom koronaperioden hvor man ikke kan møtes som normalt, samt kan avdekke og hjelpe med andre behov.

– Ved at det lokale korpset tar påmelding og oppfølging av kursene, får man en dialog med både barn og foreldre. Aktivitetene er dermed ikke utelukkende noe som gjøres på nett, men gjennom kontakt med korpsene. Frelsesarmeen får da formidlet at de er til stede og kan støtte og hjelpe, sier Stordal.

Hun håper nettkursene kan være til glede for barn og et nyttig verktøy for korpsene, også etter tiden med korona.

Takk for ferien!

Ferietilbud for sårbare familier er ekstra viktig, mener Frelsesarmeen, fordi det er tøft med mye fritid og lite å glede seg til. Bufdir har i mange år vært en viktig bidragsyter for dette. Men i år var behovene større enn noen gang. Både har antallet mennesker med slike behov økt, og fordi man hadde allerede hatt så mye tid hjemme før sommeren kom.

– For denne gruppen er isolasjon ekstra tøft. Derfor var det med enorm glede vi mottok denne gaven fra Gjensidigestiftelsen. Det gjorde at vi kunne firedoble antallet deltakere, og samtidig ha forventning til at de positive ringvirkningene av dette vil være flere og større. Både er det flere som nå har fått gode opplevelser med seg inn i en ny høst, men også har de fått vennskap og nettverk med lokale familier som kan bety mye framover også.

Frelsesarmeen har stor tro på at bidraget vil kunne bidra til at sine lokale enheter har fått en god erfaring å bygge videre på, slik at man i årene som kommer også vil se flere lokale ferietilbud i skoleferier rundt om i landet.

– Gaven vil altså ha stor betydning for den enkelte, langt ut over selve ferien. Vi har allerede mottatt mange gladmeldinger, mange flotte bilder og hørt mange gode historier. Vi vet at de lokale ringvirkningene vil føre til mange flere framover, sier Stordal.

På tampen fikk Frelsesarmeen også omdisponert en del av midlene til skolestart, da det kom inn rapporter på store behov flere steder i landet. 200 barn fra spesielt sårbare familier har nå fått bidrag til utstyr for en god skolestart takket være Gjensidigestiftelsen.

Støtte året rundt

Gjensidigestiftelsen har i flere år gitt Frelsesarmeen midler til julegryteaksjonen, noe som sammen med andre gaver de siste årene har kunne bistå flere tusen barn rundt om i landet med å sørge for en god julefeiring. De siste årene har stiftelsen bidratt med 2 millioner årlig.

– Disse midlene er til enorm glede, og vi har årlig rapportert inn historier om våre møter med lettede foreldre og lykkelige barn som har fått julen reddet, sier Stordal.

Årlig har Frelsesarmeen kunnet ta barn og familier med på teater eller kino, dele ut gaver, juleklær og mat. Til tross for at Norge er et rikt land, øker forskjellene i samfunnet, og det blir desto tøffere å være blant de som er utenfor og ser inn på all rikdom og luksus.

– I Frelsesarmeen tror vi på en helhetlig omsorg, og derfor er vi så takknemlige for at hjelpen vi kan gi, blant annet via Gjensidigestiftelsen, kan gis på en ordnet måte fra en kjent base. Det gjør at familier som kommer for hjelp til jul, enklere kan oppsøke oss for hjelp hele året. Om det er for en prat om fritidsaktivitet for barna, behov for utstyr, følge dem til NAV eller å bli med i en aktivitet – eller bli med i en gruppe som øker deres nettverk og lokale tilhørighet. Dette har vi sett gang på gang. Derfor har Gjensidigestiftelsen også del i mye av det gode vi får muligheten til å bidra med gjennom året også.

Å få praktiske behov møtt akkurat når man trenger det som mest, kjennes som å bli reddet for mange Frelsesarmeen møter.

– «Jula er reddet», er det jo mange som sier når de får julehjelp, bekrefter Stordal. – Samtidig trenger flere hjelp av oss til å komme ut av en negativ syklus, eller opp av en grøft eller over en kneik. Det er arbeidet vi står i fra dag til dag, og som våre støttepartnere er en svært så viktig del av. Mot en bærekraftig hverdag, person for person, familie for familie.

– Vi i Frelsesarmeen vil gjerne si takk for uvurderlig gave og det gode samarbeidet, avslutter Kristin Stordal.