Barnekirke
Alt om vårt arbeid med barn og unge

Barnekirke (Søndagsskole) Stavanger

Frelsesarmeen i Stavanger innbyr til Barnekirke hver søndag kl. 11.00. Det er et Gudstjeneste tilbud for barn som kjøres parallelt med menighetens gudstjenester og er åpen for alle. Barna er alltid med på begynnelsen av gudstjenesten før de går til Barnekirke.

Barnekirken er for barn i alle aldre og innholder lek, aktiviteter og undervisning, i hovedsak hentet fra Norsk Søndagsskole sitt materiell "sprell levende" se eksempel: "Sprell Levende"

Samlingene forgår i Frelsesarmeens ungdomslokaler, kalt King's Cross som ligger ved siden av Gudstjenestesalen. Her er det spill, film, puterom med klatrevegg og mye annet.

Etter Gudstjenesten innbyr hele familien til kirkekaffe med kaker, kaffe og saft.

Ca. 1. gang i måneden samles alle generasjoner til en gudstjeneste lagt opp for barna og de unge. Ved slutten av hvert år får alle barna diplom og gave. Ta med deg familien eller en venn og bli med oss på sprell!

Kontakt:
stavanger@frelsesarmeen.no


KONTAKTINFO BARNEKIRKE (SØNDAGSSKOLE) STAVANGER