Barnekirke
Alt om vårt arbeid med barn og unge

Barnekirke (Søndagsskole) Stavanger

Frelsesarmeen i Stavanger innbyr til Barnekirke hver søndag kl. 11.00. Det er et Gudstjeneste tilbud for barn som kjøres parallelt med menighetens gudstjenester og er åpen for alle. Barna er alltid med på begynnelsen av gudstjenesten før de går til Barnekirke.


KONTAKTINFO BARNEKIRKE (SØNDAGSSKOLE) STAVANGER