Barnekirke
Alt om vårt arbeid med barn og unge

Barnekirke, Stavanger

Frelsesarmeen i Stavanger innbyr til Barnekirke hver søndag kl. 11.00. Det er et Gudstjeneste tilbud for barn som kjøres parallelt med menighetens gudstjenester og er åpen for alle. Barna er alltid med på begynnelsen av gudstjenesten før de går til Barnekirke.

Barnekirken er delt i to grupper etter alder;
Gruppe 1: 0 år - 2. klasse
Gruppe 2: 3.-7. klasse

0 år- 2. klasse
Opplegget for de minste er i hovedsak hentet fra Norsk Søndagsskole sitt materiell "sprell levende" se eksempel: "Sprell Levende"
Sang, Lek, Formidling av bibelfortellinger gjennom fortelling, drama, flanellograf, lek og film. Det er ønskelig at en voksen er med de minste barna på søndagsskolen til de klarer å følge opplegget selvstendig.

3.- 7. klasse
I denne gruppen undervises det i Bibelens grunnleggende sannheter ved:
- Formidling gjennom samtale og diskusjon
- Relasjonsbygging
- Det gode sosiale fellesskapet

Barnekirken har også fokus på fadderskap i blant annet i Bolivia og Bangladesh gjennom den internasjonale Frelsesarmeen, og samler inn penger til disse prosjektene i løpet av året.

Ca. 1. gang i måneden samles alle generasjoner til en gudstjeneste lagt opp for barna og de unge. Ved slutten av hvert år får alle barna diplom og gave. Ta med deg familien eller en venn og bli med oss på sprell!

Kontakt:
stavanger@frelsesarmeen.no


KONTAKTINFO BARNEKIRKE, STAVANGER