Familiebosatt, Oslo, illustrasjon
Alt om vårt arbeid med barne- og familievern

Familiebosatt

Familiebosatt er rettet mot barnefamilier i Stor-Oslo (Drøbak, Fjellhamar, Lillestrøm, Sandvika og Asker), Kristiansand og Stavanger som ikke har et egnet sted å bo.

Med det mener vi at boligen er for liten, at den har veldig lav standard, at den ligger i et belastet område som er lite barnevennlig, problemer med mugg, fukt, råte, at de har en dårlig leiekontrakt som gir utrygghet for familien med mer.

Familiebosatt får henvist familier fra andre tiltak internt i Frelsesarmeen. Vi ønsker å hjelpe familier med å få et trygt og godt hjem med et langtidsperspektiv, der hele familien kan føle seg hjemme. En utrygg bosituasjon skaper stress og ustabilitet og tar bort familiens kapasitet til å fokusere på skole, barnehage, lek, rutiner, felleskap, døgnrytme med mer.

Familiene som tas inn i Familiebosatt får hjelp til å skaffe seg en bolig, samt at de følges opp tett i flyttefasen med alt det praktiske som må organiseres. Etter flytting opprettholdes kontakten, slik at prosjektkoordinator fortsatt kan bistå familien ved behov. Alle familiene får tilpasset råd og veiledning, og det fokuseres på at familiene må ivareta sine plikter med å betale husleie og ivareta boligen, for å sikre familien et godt boforhold også videre fremover.

Har du en sekundærbolig som står tom eller snart blir ledig?

Ønsker du å hjelpe en barnefamilie med et trygt og stabilt hjem?

Har du et hjerte for sårbare familier som trenger at noen gir dem en sjanse i et vanskelig boligmarked?

Ønsker du å få mer informasjon eller drøfte om din bolig kan være aktuell å leie for en av familiene i Familiebosatt?
Ta kontakt med oss!

Avdelingsleder i Familiebosatt
Ida Sollien Kjeldal
Telefon 465 48 151 eller e-post

Stor-Oslo
Koordinator Karoline Granheim
Telefon 464 18 653 eller e-post.

Stavanger
Koordinator Silje Marie Sivertsen
Telefon 916 29 200 eller e-post.

Kristiansand
Koordinator Margrete Hagen
Telefon 922 59 032 eller e-post


RELATERTE SAKER