Othilie 1290
Alt om vårt arbeid med om frelsesarmeens barne- og familievern

Othilie

Nytt, moderne og urbant. Othilie er et sted å lande, hvor barnet kan bli boende selv om oppfølgingsbehovet endrer seg. Vi har seks plasser for barn og ungdom mellom 10 og 19 år.

Othilie er en ny, treetasjes villa bestående av seks leiligheter i ett hus. Leilighetene kan slåes sammen eller deles gjennom dør i lokalene. Vi tilpasser det etter behov. Othilie ligger på Grefsen i Oslo, i et barnevennlig nabolag.

Skal du bo på Othilie? Se her!

Et hus med mange muligheter

Vi har seks plasser for barn og ungdom i alderen 10–18 (20) år, og kan i våre lokaler tilby institusjonsopphold for barn/ungdommer med en eller to andre i samme aldersgruppe. Vi har flere muligheter for tiltakskjede fra akuttplassering til institusjonsplassering sammen med andre. Vi har mulighet for å tilby institusjonstiltak med bo-trening i leilighet i huset, hybeltiltak og ettervern. Der det er aktuelt kan Frelsesarmeens fosterhjem inviteres inn for å se på muligheter i våre fosterhjem og tilpasset overgang.

Othilie er godt egnet for at søsken med ulike behov kan bo i samme ett og samme hus, vi kan tilpasse oppholdet gjennom benyttelse av etasjer og leiligheter. Det er kort vei til alle offentlige kommunikasjonsmidler og beliggenheten er lett tilgjengelig for de som kommer på besøk.
Barne- og ungdoms- og videregående skoler ligger i umiddelbar nærhet. De offentlige kollektivtilbudene er gode.

Det er kort vei til nærmiljøaktiviteter som friidrettsanlegg, arenaer for ballspill, alpinanlegg, lekeplasser, skøytebane, akebakke. Vi ligger nært til Nordmarka, badevann og øvrige aktivitetsmuligheter og kulturtilbud i Oslo.

Hvordan vi jobber

Institusjonen har en unik mulighet for å kunne tilby differensierte tiltak ut fra barnet/ungdommens behov. Vi legger vekt på å sikre det enkelte barn en god støtte til utvikling som fremmer god helse og ferdigheter til å klare seg senere i livet.

Vi jobber for å gi barn og unge en god omsorg gjennom kartlegging av barnet/ungdommen innenfor viktige livsområder.
Vårt arbeid er forankret i utviklingspsykologi, tilknytningspyskologi, nevrobiologi og traumeforståelse. Dette er teorier som hjelper oss å forstå barnet/ungdommen som et handlende og meningsskapende individ, med potensiale for livslang læring og utvikling.

Vi tilbyr:

  • Kartlegging av barnet/ungdommen innenfor viktige livsområder.
  • Egen miljøterapiplan. Barnet/ungdommens egen plan
  • Tett dialog med skole, PPT, BUP, barnevernstjenesten og andre samarbeidspartnere.
  • Miljøterapi basert på traumebevisst omsorg.
  • Nært samarbeid med familie/nettverk.
  • Tilrettelegging for samvær/treffpunkt i egne lokaler tilknyttet institusjonen.
  • Fokus på fysisk aktivitet i det miljøterapeutiske arbeidet.
  • Mulig for at søsken med ulike behov kan bo i samme hus
  • En unik tiltakskjedemulighet i samme hus fra institusjonsplassering sammen med andre til institusjonstiltak med bo-trening, hybeltiltak og ettervern.

Medbestemmelse og selvstendighet

Vi vektlegger den enkeltes mulighet til medbestemmelse og påvirkning av eget liv og hverdag.

Gjennom organisering av hverdagen med faste rutiner, aktiviteter og tett oppfølging ønsker vi å gå sammen med barnet/ungdommen for vekst, utvikling og selvstendighet. Vi oppmuntrer barna/ungdommene til å delta på fritidsaktiviteter i nærområdet. Vi reiser på ulike ferieturer i løpet av året.

Les også: Slik jobber vi med ettervern for ungdom


KONTAKTINFO OTHILIE


Frelsesarmeens barne- og familievern, Othilie

Kapellveien 59, Postboks 4736 Nydalen, 0421 Oslo