Ensjoveien 23B plantegning 1
Alt om vårt arbeid med ensjøveien 23b

Full politiker-støtte til Frelsesarmeens planer

Onsdag 30. november 2022 ble vedtaket fattet på Oslo rådhus. 

Som vi tidligere har fortalt om på frelsesarmeen.no, har Frelsesarmeen over tid arbeidet med en strategisk satsning i Hovinbyen, nærmere bestemt på Ensjø. For å realisere planene har det vært nødvendig med dispensasjon fra reguleringsplan og byggegrenser, noe som har blitt avvist to ganger av Plan- og bygningsetaten. Det har likevel vært varm lokalpolitisk støtte til planene.

30. november kom saken opp til endelig politisk behandling i bystyret ved byutviklingsutvalget.

Enstemmig støtte

Vedtaket, som gikk igjennom enstemmig, lød:

Byutviklingsutvalget finner at vilka rene i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 for a innvilge dispensasjon fra gjeldende regulert forma l og byggegrenser i forbindelse med søknad om oppføring av nybygg med hovedkontor og forsamlingshus for Frelsesarmeen pa adresse Ensjøveien 23 B, er oppfylt. Utvalget endrer Plan- og bygningsetatens avslag av 28.01.2022.

Klage fra tiltakshaver Ensjøveien 23 B AS tas til følge. Saken sendes til Plan- og bygningsetaten for videre behandling.

Et etterlengtet tilbud

Byrådssekretær Rasmus Reinvang (MDG) fortalte i Aftenposten tidligere i november at byrådet anbefaler bystyret å si ja til søknaden.

– Det bygges veldig mye boliger på Ensjø. Men det mangler gode sosiale tilbud, uttalte han til Aftenposten og karakteriserte Frelsesarmeens planer som «et etterlengtet tilskudd».

Frelsesarmeens kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg uttrykte at Frelsesarmeen var glad for å se slutten av denne prosessen:

– Vi gleder oss til å bidra inn i lokalsamfunnsutviklingen på Ensjø, og ser nå frem til å gå inn i en fase med videre detaljering, planlegging og involvering.

En historisk dag, og en gledens dag

Frelsesarmeens territorialleder, kommandør Knud David Welander, påpeker at det er en begivenhet av de sjeldne, når Frelsesarmeen relokerer slik de nå planlegger.

– I over 130 år har vi hatt hovedkontor og korps i området der vi er nå, først i Pilestredet og de siste 40 årene et steinkast unna på Hammersborg. Nå gleder vi oss til å flytte til en del av byen som er i kraftig vekst, og hvor vi kan bidra inn i lokalsamfunnet med inkluderende møteplasser, sier han.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har vært involvert i prosjektet så langt på ulike måter, i små og store detaljer. Også når det har vært tilbakeslag underveis, har det vært jobbet engasjert, strategisk, faglig, målrettet og grundig. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår, men jeg er trygg på at vi skal få dette til på en god måte sammen, avslutter kommandøren.

– Dette er en gledens dag.