Julegryta grytevakt Moss Frelsesarmeen
Du trenger ikke være medlem hos oss for å stå grytevakt. En grytevakt står ved gryta enten på Amfi senter eller Rygge storsenter, gryta står innendørs.

Unn deg en velsignelse i desember, ta en grytevakt i Moss!

Julegryta søker vakter.

Julegryta er et kjent syn i gatebildet i desember. Pengene som kommer inn i gryta går til vårt diakonale arbeid i Moss og danner grunnlaget for neste års hjelp til familier og enkeltpersoner i kommunen.

Du trenger ikke være medlem hos oss for å stå grytevakt.
En grytevakt står ved gryta enten på Amfi senter eller Rygge storsenter, gryta står innendørs.

Du vil få god informasjon om hvem du kan kontakte ved ev spørsmål som du ikke kan svare på, og vi vil være tilgjengelige på telefon om det skulle være noe.

Hvis du ikke har stått grytevakt tidligere, men kan tenke deg å hjelpe oss, ring oss på telefon 92 46 95 80, eller send oss en e-post.Her finner du en oversikt over ledige vakter på sentrene, for å melde deg på en vakt, sender du en SMS på telefon 92 46 95 80.

Amfi: vaktliste

Rygge: vaktliste


KONTAKTINFO UNN DEG EN VELSIGNELSE I DESEMBER, TA EN GRYTEVAKT I MOSS!