Moss korps

Frelsesarmeens kirke og nærmiljøsenter

Alle er velkommen til å delta på aktiviteter hos oss!

Klikk her for vår Facebookside

Faste aktiviteter i Moss korps

Strandpromenaden 171a, 1516 Moss

Mandager:
kl. 15.30: Konfirmantundervisning

Tirsdager:
kl. 18.30: Øvelse, gospelkoret, annenhver uke (oddetallsuker)
kl. 19.00: Strikk & prat (partallsuker)

Onsdager:
kl. 10.00: Matutdeling annenhver uke (oddetalsuker)
kl. 11.00: Hjelpeforening annenhver uke (partallsuker)
kl. 18.00: Speider

Torsdager:
kl. 11.00: Formiddagstreff annenhver uke (oddetallsuker)
kl. 19.00: Alphakurs

Fredager:
kl. 18.00: Junior (1. - 4. trinn) og Betweens (5. - 7. trinn).
Se undersider for datoer
kl. 19.30: Connect
kl. 20.00: Ungdomsklubben FAbUlous (fra 8. trinn og oppover).
Se underside for datoer

Søndager:

kl. 10.30: Bønn
kl. 11.00: Gudstjeneste og søndagsskole.
Én søndag i måneden: storsamling


VÅRE TILBUD I MOSS KORPSARTIKLER FRA MOSS KORPSKONTAKTINFO