Møte 1
Alt om vårt arbeid med korps (nærmiljøkirker)

Gudstjeneste, Stavanger

Frelsesarmeen Stavanger inviterer til Gudstjeneste hver søndag kl. 11.00. Vi inviterer til: Fellesskap - Guds ord - lovsang og forbønn

Gudstjenesten er en plass der mennesker møtes til fellesskap med hverandre og Gud.
Gudstjenesten er en plass du kan komme med livet ditt akkurat som det er og vite at Gud gleder seg over å se akkurat deg.
Gudstjenesten er en plass for å dele tro, tvil og undring. Et sted der vi deler troen på Gud og Jesu Kristi oppstandelse.
Gudstjenesten er et sted for trøst, for å hente styrke, for helbredelse og for glede og framtidshåp!

Hvordan er en Gudstjeneste hos oss?
Når du kommer til gudstjeneste på Frelsesarmeen møter du mennesker i alle generasjoner. Gudstjenestene våre er preget av deltakelse av både små og store og vi har mange sang- og musikkgrupper som er med. Vi deler lovsang og vitnesbyrd, og vi lytter til forkynnelse av Guds Ord. Fellesskapet er preget av omsorg og varme, og forbønnstjenesten er en naturlig del av gudstjenesten.

Alle som ønsker det er velkommen i fellesskapet vårt.

  • Vi inviterer til barnekirke og tweenskirke parallelt med gudstjenestene hver søndag.
  • 1 gang i måneden inviterer vi til familiegudstjeneste der programmet er lagt opp spesielt for barn og unge og familier.
  • Etter hver gudstjeneste inviteres det til fellesskap rundt bordene med servering av kaffe og kaker.

KONTAKTINFO GUDSTJENESTE, STAVANGER