Matutdeling samarbeid Slumstasjonenapril 10 2019 beh
Alt om vårt arbeid med kirke og nærmiljøsenter

Mat, støtte og veiledning - Oslo

Frelsesarmeen på Rodeløkka (Oslo slumstasjon) tilbyr hjelp med fellesskap og måltider, råd- og veiledning, mathjelp, familie- og ferieaktiviteter


KONTAKTINFO MAT, STØTTE OG VEILEDNING - OSLO


Frelsesarmeens slumstasjoner

Gøteborggata 4, 0566 Oslo
Mobil: 40 80 05 80
Bankkonto: 3000.20.73346
Vippsnr: 78109

RELATERTE SAKER