Arendal korps

Alle er velkomne til å delta på aktiviteter hos oss!

I Arendal korps (menighet) har vi tilbud som er åpne for alle gjennom uka. Både barn og voksne kan finne noe å delta på, i et inkluderende og levende kristent fellesskap. Omsorgsenteret gir hjelp av forskjellig slag, både med mat og en god prat.

Frelsesarmeen er et kirkesamfunn med en praktisk tilnærming der nestekjærlighet og forkynnelse er to sider av samme sak. Gjennom hele vår historie har vi engasjert oss i å bekjempe sosial urettferdighet og lindre menneskers nød.

Det er fullt mulig å engasjere seg i Frelsesarmeens arbeid uten å være medlem. Dersom du ønsker å bli medlem i et lokalt korps, kan du gjøre det enten som tilhørig eller soldat. Offiseren er å regne som vår pastor.

Enhver som ønsker det, kan uavhengig av om du er soldat eller tilhørig, bli kirkerettslig medlem av Frelsesarmeens trossamfunn.

Les mer om medlemsskap her.

Frelsesarmeen har tilknyttet frivillige i alle deler av organisasjonen. For eksempel til hjelp med matservering eller utdeling, eller som vakt ved julegryta.

Les mer om å være frivillig her.

Klikk her for vår Facebookside


VÅRE TILBUD I ARENDAL KORPSARTIKLER FRA ARENDAL KORPSKONTAKTINFO